Wie zijn wij?

Stichting Open Limonade is bedacht en ontwikkeld door Winny te Kloese en Rianne van Dorp. Met onze jarenlange ervaring in basis- en voortgezet onderwijs, buitenschoolse activiteiten, evenementen en creatieve communicatie fungeren wij als tolk tussen kinderen en beleidsmakers en vise versa.

Onze missie is kinderen een stem te geven. Wij geloven er in dat onze samenleving sterker wordt als ook jeugd als volwaardig gesprekspartner wordt gezien en wij betrekken hen graag aan de gesprekstafels en bij overlegstructuren.

Dit doen wij door:

  • Benadrukken van het belang van de dialoog met jeugd;
  • Faciliteren van deze dialoog;
  • Uitvoering geven van initiatieven volgend uit deze dialoog;
  • Optreden als expertisecentrum kind- en jeugdparticipatie.

Samen met ons bestuur, diverse ZZP-ers, acteurs, vormgevers en fotografen en filmmakers vormen we een dynamisch team dat steeds klaarstaat om in te springen waar nodig.

Ons bestuur bestaat uit:

Bo Aarsbergen 

Wim Nobel

Bart van Dorp