Kinderen in Dordrecht dachten mee over de vraag: ‘Hoe kunnen we laaggeletterdheid meer onder de aandacht brengen?’ Het antwoord was voor hen even simpel als duidelijk: je moet het ervaren hoe het is en dan begrijp je het beter. Ze bedachten een aantal goede ideeën, waaronder het ‘ Ervaringscafé laaggeletterdheid. Vanwege Corona werd het een digitale variant, een E-book, maar het principe is hetzelfde: als lezer ben je als het ware bezoeker van het café en kruip je in de huid van iemand die niet geheel taalmachtig is en moeite heeft met taal, rekenen en digitale vaardigheden. De kinderen zetten je aan het denken, geven informatie en laten zien wat je zelf kunt doen.

Bekijk het E-book Ervaringscafé laaggeletterdheid hier.