Wie zijn wij?

Stichting Open Limonade is opgezet door Winny te Kloese en Rianne van Dorp. Vanuit onze expertise en ervaring binnen het onderwijs (PO en VO), organiseren van educatieve projecten en evenementen helpen wij gemeenten en organisaties te kijken door kinderogen en zetten wij een solide jeugdparticipatie traject neer waarmee verder aan de slag gegaan kan worden.

Wij zijn een tolk tussen kinderen en beleid en vertalen ingewikkelde vraagstukken naar kindertaal en brengen wensen van jeugd naar de beleidstafel. Op die manier geeft Stichting open Limonade kinderen en jongeren een stem die gehoord mag worden!

Ons bestuur bestaat uit:

Bo Aarsbergen 

Wim Nobel

Bart van Dorp